ACHTERGROND

Enkele jaren terug, ontspannen zittend en genietend in de prachtige omsloten tuin van Hutton in the Forest, realiseerde ik me eens te meer dat ik ‘stiltebehoeftig’ ben. Innerlijk, zeker. Maar bovenal met open zinnen in vol contact met verstillende plekken, buiten in bezielde tuinen, natuur en landschappen en binnen in ‘sacrale’ ruimten. Plekken die gemeen hebben dat ze (nagenoeg) ‘mensengeluidstil’ zijn en een doorleefde schoonheid hebben, met een patina van gebruik, weer en tijd. Wabi-sabi voor fijnproevers. 
Wat is stilte? Waar en wanneer kun je nog diepe stilte ervaren? En wat biedt het in stilte zijn? Deze vragen liggen aan de basis van de persoonlijke queeste ‘Stildernis’. Daarin wil ik sensitief en slow de aard, sfeer en waarden van (externe) stilte ontrafelen om het belang daarvan breed onder de aandacht te brengen.
Stilte is het tegenovergestelde van lawaai dat spreekt, maar het is niet hetzelfde als geluidloos. Stilte is rijker. Stilte is van iedereen, maar wordt door iedereen anders beleefd. Het kan een rustgevende soundscape zijn, maar evenzogoed een verstillend visueel beeld; ruimtelijk, in de beeldende kunst, proza of poëzie. De vele stilte publicaties, populariteit van stilteretraites en noise canceling koptelefoons en ‘nieuwe beroepen’ als wandelcoach en stiltecoach maken duidelijk dat er, in een wereld die als maar voller en luider wordt, nood is aan rust en stilte. De veelkoppige crises waar we middenin zitten – corona, klimaatverandering, ecocide, sociale segregatie, vluchtelingenproblematiek – maakt daar boven duidelijk dat we het collectieve welzijn te weinig voorop stellen, letterlijk en figuurlijk op te grote voet leven en problemen afwentelen en afkopen. Het moet structureel anders, voor ieders bestwil en een schoon herstel van onze mooie aarde.

Dennis Moet

BEELDEND ONDERZOEK

Stildernis.nl is een lang lopend beeldend onderzoek naar kwaliteitsvolle stilte en verstillende plekken. Door middel van literatuuronderzoek, veldwerk en gesprekken wordt verkend hoe, waar en wanneer stilte wordt ervaren en wat het biedt. Ingezoomd wordt op de wisselwerking tussen iemands zintuiglijke beleving van stilte, zijn / haar dierbare stiltemomenten en –plekken en de gevoelsmatige doorwerking daarvan. Mensen met heel verschillende passies, leefomgevingen en wereldbeelden komen aan het woord en gidsen ons naar waar nog rust, luwte en stilte te vinden is. Op deze site worden de inzichten gepresenteerd in de vorm van:

  • Stiltegesprekken, een podcast serie persoonlijke verhalen over de beleving, betekenis en het belang van stilte en een rustgevende omgeving.
  • Stilteplekken, fotobeeldrijmen die tonen waar de gesprekspartners rust en stilte zoeken, creëren, vinden.
  • Stiltefiches, die benoemen wat stilte is volgens de gesprekspartners.

DEELNEMERS

De Stildernis gesprekspartners zijn: Dante Boon, componist –  Michiel Brentjens, radio-astronoom –  Jeanne Dekkers, architect –  Paul de Kort, beeldend kunstenaar – Erik Odijk, beeldend kunstenaar – Virginie Platteau, cultuurjournalist – Matthijs Schouten, filosoof, boeddhist, hoogleraar en auteur, Trees Verstuyft, zuster-overste van abdij Roosenberg, en Kees Ykema, rentmeester ecologisch landgoed Quinta das Corujas. Meer deelnemers zullen nog volgen.

DOELGROEPEN

Stildernis richt zich tot wandelaars, planners, ontwerpers en beleidsmakers. En in het bijzonder tot een ieder die het belang van rust en stilte als kernwaarden van een duurzaam leven en duurzame leefomgeving in praktijk (willen) brengen. U wordt, als luisteraar, lezer, kijker en beschouwer, van harte uitgenodigd een eigen Stildernis inbreng te leveren. Deel uw eigen stiltebeleving of reageer op het gepresenteerde materiaal. Dit kan via de contactpagina van deze site. Laat u horen, dat wordt zeer op prijs gesteld.

Productie en © Dennis Moet, 2019-2020